mesto istine

 

MESTO ISTINE – autorski program (metod) koji na teoretski i praktičan način ukazuje kako čovek može doći do ravnoteže sa samim sobom  i okruženjem. Ako imamo u vidu da smo neodvojivi delovi prirode kao Celine, kako možemo prevazići izazove i situacije koje su nam  neudobne? Koliko i kako možemo smanjiti uticaj datih okolnosti i događaja u svom životu? Kako na njih reagovati  sa manje tenzije i kako lakše kroz njih prolaziti?
To je put do stanja kada nam je udobno i dobro u životu koji živimo. Način dolaska do tog stanja nije isti za svakog od nas. Ali zajedničko nam je to što svi težimo da dostignemo to stanje. Nekada svesno, a nekada ne. Svi tragamo za mirom u sebi, za svrhom i suštinom, za lakoćom življenja. To je  je put ka ravnoteži unutar nas, na nekoliko nivoa - stanje kada osećamo istinu u sebi i da to jeste naša tačka ravnoteže - ma koliko nam okruženje govorilo suprotno. Jednostavno, to je stanje u nama kada znamo istinu (bez ikakvog dokaza). To je mesto  buđenja našeg osećaja, intuicije, našeg spajanja sa onim što nam je prirodno dato - naše povezivanje sa njom kao Celinom.
Na fizičkom  nivou, MESTO ISTINE  je mesto gde je smešteno naše srce kao organ koji nam putem osećaja govori u kakvom smo stanju. Na energetskom nivou je područje anahate -  srčane čakre (jednog od glavnih energestkih centara u našem telu). 
Na najsuptilnijem nivou, to je mesto koje pokreće naše fizičko i mentalno zdravlje. Pokreće ga putem informacionog polja, putem unutrašnjeg osećaja aktivirane  životne energije. One koja nam daje snagu, elan i volju za životom onom koja daje smisao, suštinu i svrhu postojanja.  

MOJA FILOZOFIJA

‘’Uloga bilo kog terapeuta je da pokrene čovekove potencijale I da mu za nijansu  jasnije   osvetli  put  na kome se nalazi. Tako mu pomaže da bolje razume kako treba da nastavi dalje .’’
‘’ Svaki čovek ima u sebi potreban potencijal da se dovede u sklad i celovitost gde je suština pomoći mu da to spozna.’’
‘Sam čovek odlučuje koliko i kako da izađe iz disharmonije a terapeut mu je samo pomoć na tom putu u određenom trenutku - on nikako ne sme postati neophodan."