Press

 

 

 

radovi u magazinima

 

Ušunjaju se u čoveka poput lopova ......... Bilje i zdravlje, broj 330 , 09. decembar 2016.

O Tebi, koji postojiš tu za drugoga ......... Bahove cvetne esencije - Mustard, broj 22, oktobar 2016.

Zar je važan tuđ svet? ................Bahove cvetne esencije - Larch, broj 21, decembar 2015.

Radosti i tuge biljaka ................Bahove cvetne esencije - Larch, broj 21, decembar 2015.

Vrteška svakodnevnice ................Bahove cvetne esencije - Impatiens, broj 20, oktobar 2015.

Između nekada i sada ................Bahove cvetne esencije - Hornbeam i Honeysuckle, broj 19, maj 2015.

Ples svetla i tame ................Bahove cvetne esencije - Holly, broj 18, decembar 2014.

Ravnoteža na Danijelin način ...........Bahove cvetne esencije - Crab apple, broj 12, jun 2013.

Živeti u harmoniji bez glavobolje .... Lisa zdravlje, decembar 2011.

Ariš i kičica za lakši pubertet ......... Magično bilje, broj 68 , mart 2011.