Arabesque

dance academy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur at vero adipiscing elit, sed do eiusmod.

Moj način rada

Moj način rada sastoji se iz individualnih konsultacija (rad 1 na 1 sa klijentom) i rada u manjim grupama.

Oba načina rada su moguća ličnim prisustvom ili online. Svoj termin možete zakazati slanjem poruke na email danijelaholizam@gmail.com ili sms poruke na broj +381 63391457

 

Koje su to situacije u kojima ja svojim radom  mogu da pomognem?   

Čovek današnjice se nosi sa raznim problemima, pa se neretko oseća nesnađeno. Preplavljen obavezama, prevelikim zahtevima i očekivanjima od samog sebe, okruženja, porodice, na poslu, vrlo lako se dovede u stanje da se oseća nelagodno u vlastitoj koži. Čini mu se da je prepreka koja mu se našla na putu nepremostiva.  

Uzroci ovakvih stanja su najčešće emotivno – mentalne disharmonije, a one su posledica naših obrazaca ponašanja koja smo tokom svog života sticali, usvajali iz okruženja ili ih nosimo u svom genetskom nasleđu.  Sve to čini da se udaljavamo od sebe, ne koristimo vlastite potencijale i  na kraju da ne živimo život kakav želimo. 

Moja uloga je da pomognem da zajednički osvestimo taj kamen spoticanja, da sagledamo uzrok takvog ponašanja i pronađemo način kako da transformišemo sve to negativno u konstruktivno  i podržavajuće stanje po klijenta.   

Emotivno-mentalne  disharmonije kojima se ja bavim u svom radu sa ljudima su:

kao najčešći izazov današnjice  stres, potom tuga, neraspoloženje, letargija, bes, ljutnja, racionalni i iracionalni strahovi, ljubomora, zavist, posesivnost, nemogućnost prilagođavanja promenama (na poslu, u školi, u porodici), impulsivnost u reakcijama, nemogućnost kontrole vlastitih misli, nemogućnost postavljanja zdravih granica u komunikaciji, ogorčenost, ozlojeđenost, gubitak bliske osobe, neodlučnost…  

Testimonials

Zagrli najnežnije sve svoje tuge i boli. Privij ih uz sebe i uveri ih da će ipak biti sve u redu. Stavi u taj zagrljaj nekoliko kapi leka koji leči sve. Ljubav... Božansku... Ljudsku... Životnu...

VEDRINA DANA

... Nahranimo i onaj nevidljivi deo sebe - dobrim mislima, vedrim emocijama...

VEDRINA DANA

Zastani ponekad ... Predahni... I čuj muziku koja je u tebi.

VEDRINA DANA

INDIVIDUALNE KONSULTACIJE

Kome su namenjene?

Namenjene su svim ljudima (bez obzira na starosnu dob) koji 

  • osećaju da im je potrebna pomoć u prevazilaženju konkretnih negativnih emotivnih stanja koja ih preplavljuju i onemogućavaju kvalitetan život
  • žele svesnije da koračaju svojom stazom i da nauče kako da probude svoje potencijale i da ih koriste u cilju poboljšanja kvaliteta svog života
  • žele da prodube i prošire svoja znanja na polju duhovnosti, metafizike, sveta energija 

 

Kako izgleda jedna konsultacija?

Konsultaciju radim kroz razgovor sa klijentom. Trajanje konsultacije je do sat i po vremena. Dinamika viđanja je  jednom mesečno. Do kada? Do momenta kada čovek oseća da mu je dobro i da može sam da nastavi dalje.   

Takođe, svaki klijent je poseban, pa mu tako i pristupam u radu. Smatram da kao  jedinstvena, autentična Bića u sebi imamo sve potrebne resurse da živimo kvalitetan i srećan život. I samo je potrebno da na ispravan način probudimo to u sebi. Specifičnost mog rada je da znam kako najkraćim i najsvrsishodnijim putem da dođemo do toga.   

 

RADIONICE U MANJIM GRUPAMA

Namenjene su prvenstveno manjim kolektivima, grupama ljudi i kompanijama koje su prepoznale važnost posvećenosti ličnom razvoju pojedinca. 

Ovom vrstom rada obuhvaćena su predavanja i praktične vežbe (meditacije, tehnike disanja, tehnike transformisanja konkretnih programa u nama) kojima se istovremeno harmonizuje pojedinac, a onda i indirektno ceo tim ili grupa u kom pojedinac funkcioniše. Na ovaj način se gradi konstruktivnija i inspirativnija atmosfera, bolja međusobna saradanja, kao i veća  efikasnost u radu. Dobrobit je i za pojedinca i grupu/kolektiv. 

Radionice su organizovane kao jednodnevne ili dvodnevne. Njihovo trajanje je dva do tri sata u zavisnosti od potreba date grupe, cilja i teme koja se obrađuje. Svaka radionica je posebno osmišljena za datu grupu. Kao što je pojedinac jedinstven i neponovljiv, isto je i sa grupama ljudi. Svaka je posebno energetski sinhronizovana. I to na jedinstven način ima uticaja na sam tok radioice, na neponovljivost trenutka i inspiracije učesnika, što daje posebnost ovom vidu mog rada.