Arabesque

dance academy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur at vero adipiscing elit, sed do eiusmod.

Holizam

O TEBI KOJI POSTOJIŠ TU ZA DRUGOGA

O TEBI, KOJI POSTOJIŠ TU ZA DRUGOGA

… želim reći ponešto baš o tebi – onom koji brineš o drugim ljudima, onom koji se baviš isceljenjima, terapeut si bilo koje vrste. Neka naša pažnja ovaj put bude okrenuta ka tebi. Okrenimo reflektore ka ovoj vrsti ljudi. Osvrnimo se bar za trenutak na sve one koji se bave pomaganjem drugima u pronalaženju harmoničnog stanja i poboljšanja kvaliteta življenja.

Shvatila sam (iz razgovora sa mojim klijentima) da na terapeute i ljude kojima je posao služenje drugima, gledaju kao na neke supermene ili superžene, koji su izuzeti od svih nedaća životnih. Uvidela sam koliko zabluda postoji oko ovoga…

Da… i mi smo od istog materijala sazdani. Mi, koji smo tu da bismo pomagali drugim ljudima, da bismo im bili usmerivači kuda i kako bi trebalo da hodaju stazama svojih života. Jednako osećamo tugu i radost. Jednako smo podložni svim mogućim životnim izazovima – nismo ni u kom slučaju pošteđeni. Načini kako se nosimo sa izazovima i kako prolazimo kroz njih – e tu se možda razlikujemo.

Da bi jedno Biće bilo kvalitetan i uspešan terapeut, nije dovoljno samo ovladati datom materijom i naučiti kako da je u praksi primeni. Jednako je važno dostići veliki stepen harmonije unutar sebe i kao takav raditi sa ljudima kojima je pomoć potrebna. Jednako je važno imati ogromnu količinu empatije, ljubavi u sebi da bismo na najbolji mogući način bili u stanju pomoći ovom drugom. Suva teorija ne znači ništa (ili gotovo ništa) ukoliko nemamo u sebi dovoljno najplemenitije vibracije koju nesebično delimo sa drugima. Da, ukoliko ne razvijemo u sebi Sveprisutnu Ljubav i ukoliko je ne propuštamo kroz sebe i ka svemu oko nas. I upravo u njoj je ključ svega. Treba iznedriti pregršt te najfinije vibracije i njome obasipati sve ljude. A ponajviše one koji dolaze po bilo koju vrstu pomoći. Upravo takvim Bićima je ona najpotrebnija da bi umeli i mogli da nastave dalje… Da bi umeli da se pokrenu sa tačke gde su se zaglavili.

Ono u čemu se još ogleda razlika je stepen odgovornosti – koliko smo ga svesni ili ne. A on znači da je imperativ biti u harmoniji sam sa sobom jer ona mora biti polazna tačka za svaki tretman. Odgovornost da znamo na koji način i neverbalno utičemo jedni na druge i sposobnost da pružimo nesebično najkvalitetniji kvant Sveprisutne Ljubavi. One od koje sve počinje i gde se sve završava.

Sa druge strane, sve terapeute ja vidim kao privilegovane. Da, pružena im je prilika da budu na usluzi i za dobrobit drugih ljudi. Pružena im je prilika da na najlepši mogući način obogaćuju sebe, svoju Svetlost, svoj personalni ton. Da oplemenjuju svoje živote kroz iskustva koja prolaze pri svakom susretu, konsultaciji, tretmanu. Prilika se ogleda u većoj mogućnosti ličnog razvoja i kvantnog skoka (koji direktno je povezan sa nivoom i razvojem svesti). Dakle, svaki susret između terapeuta i klijenta je trenutak kada se dešava najinspirativnija moguća razmena (informacija, energija, vibracija).

I pitanje sa kojim se mnogi susreću je – da li su ljudi koji nam dolaze kao klijenti naša ogledala? Rekla bih da nisu. Nisu uvek. Generalno, početak svakog rada bilo ličnog ili kao terapeuta nosi određene grupe ljudi koji imaju ulogu nekih vrsta naših ogledala. Naravno, to ne znači da sve moguće disharmonije koje naši klijenti i pacijenti imaju, nama nedostaju ili treba da ih dovedemo u sklad unutar naših života.

Međutim, kako se razvijamo, rastemo i usavršavamo, to prestaje bivati po principu privlačenja istog. A to znači da ukoliko mi lično dostignemo određeni stepen razvoja svesti, onda prevazilazimo i ovaj deo. Upravo tada postajemo magneti ali na potpuno drugom nivou. Onom koji će spojiti nas sa onim ljudima kojima, po principu stopostotne kompatibilnosti, baš mi možemo najefikasnije pomoći. I retko ili skoro nikako nećemo raditi sa ljudima koji ‘’nisu za nas’’. Tako dolazimo do osvešćivanja da znamo da taj neko nije zalutao i ‘’pogrešno’’ izabrao nas kao svog terapeuta. Baš nas u moru drugih. I dolazimo do toga da nisu svi naša ogledala. Tada znamo da smo prevazišli taj nivo. I dolazimo do onoga što jeste prava suština – razmena na ispravan način informacija iz obe Svetlosti. I klijenta (pacijenta) i terapeuta.

Danijela Vejnović