Arabesque

dance academy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur at vero adipiscing elit, sed do eiusmod.

Cvetne esencije

Kap smo u okeanu Života. Jedinstvena, neponovljiva, dragocena… I tu svoju unikatnost i autentičnost treba da negujemo. Treba da budemo ono što zaista jesmo, ono što jeste naša  istinska priroda, ali i svesni da smo neodvojivi deo veće celine zvane Život. Deo smo tog nepreglednog okeana.  

 

Cvetne esencije – suptilna pomoć na našem putu harmonizacije, samospoznaje, ličnog razvoja… Na neinvazivan i bezbedan način mogu da nam budu podrška u prevazilaženju disharmonija, neudobnih situacija i  transformaciji destruktivnih emotivnih stanja. Lagano ‚‚šmirglajući’’ sve nepotrebne slojeve naših blokada, one dotiču i utiču na naše promene na emotivnom, mentalnom, a u krajnjoj instanci i fizičkom nivou. Dovode nas do tačke gde smo u stanju da sebe jasnije sagledamo i da poput reflektora  osvetlimo i one zabačene delove našeg Bića. Omogućavaju nam da te delove sebe lakše prihvatimo, razumemo i svesno transformišemo, budeći sve ono konstruktivno što u nama postoji. I ne čineći od nas onu osobu koja mi nismo. Naprotiv…

Cvetne esencije nam pomažu da iz sebe iznedrimo sve one kvalitete, vrline, sposobnosti koje nam pomažu da nam bude udobno u vlastitoj koži i životu. Dakle, pomažu nam da menjamo sve nekonstruktivno – ugao gledanja na određene situacije, naše reakcije na njih, emocije koje se tom prilikom javljaju u nama… I da sve što nas opstruiše i sapliće u svakodnevici menjamo u ono podržavajuće. Pomažu nam da kao takvi negujemo svoje vrline i sve talente, te da živimo svoj puni potencijal…